Krúžky

Krúžky a aktivity ktoré sa konajú v priestoroch DETSKÉHO DOMČEKA sú bezplatné !
Sú to napríklad:

  • Tanečný krúžok
  • Keramický krúžok
  • Environmentálna výchova
  • Tvorivé dielne
  • Divadielka

Platené krúžky, mimo nášho zariadenia:

  • Plávanie
  • Tenis
  • Jazdenie na koňoch
  • Korčuľovanie
  • Lyžovanie